pt63km_ www
PT 63 km
PRZEWYŻSZENIE 1800 +/-

START: 8:00

PT 43 km
PRZEWYŻSZENIE 1200 + /-

START: 10:00

PT 25 km
PRZEWYŻSZENIE 550 +/-

START:11:00

PT 12 km
PRZEWYŻSZENIE 1200 +/-

START:11:30